Print Stop Gliss - Friktionsmellanlägg

Friktionsmellanlägg - Stop Gliss
Klicka för större bild

 

 

Länk till film här!

 

STOP GLISS - Friktionsmellanlägget som fungerar!

Anti-glid skyddande pallmellanlägg.
Används för att reducera hanteringsskador, skydda produkter och stabilisera pallager.

ANTI-GLID STOP GLISS är ett stabiliserande mellanlägg, som håller pallasten på plats genom att höja friktionskoefficienten mellan lastlager. Det kan användas ensamt, eller för att ytterligare förstärka effekten tillsammans med surrningar, tejp, krymp- eller sträckfilm.

SKYDDAR
STOP GLISS är vattenavvisande och har låg gasgenomsläppning. Skyddar mot fukt, damm och smuts. STOP GLISS uppfyller kraven för hantering av livsmedel.

EKONOMISKT
STOP GLISS har lågt pris och kan väl konkurrera med alternativa metoder för godssäkring. I vissa sammanhang kan mellanlägget användas flera gånger.

ENKELT
STOP GLISS är enkelt att använda och läggs på plats för hand eller med automatik.

EFFEKTIVT
STOP GLISS är effektivt för de flesta laster: wellådor, plastsäckar, skivor (t.ex. pappersark, glas, plåt). STOP GLISS har fördelen att hålla originalförpackningen intakt - inga märken eller skador. Detta sparar extra arbete och kostnader för tejpning eller sträckfilmning vid lagring och interntransporter, speciellt för sammansatta laster

 Denna produkt finns att köpa i vår webshop.

 Ladda ner broschyr


 

   


Teknisk data
Typ 1 «vaxbelagt» papper
Papper 40 eller 60 gr/m2 kraftpapper
Beläggning Anti-glid elastomeryta på båda sidor, ca 35 gr/m2
Smältpunkt 75-78 °C
Flampunkt 296 °C
Pappersfärg brunt eller vitt
Fritt från giftiga ämnen, irriterar ej huden.
Lagring Undvik att utsätta mellanlägget för hög värme.
Ingen märkbar försämring av mellanlägget eller dess funktion vid lagring.
Egenskaper Förutom sina anti-glidegenskaper är STOP GLISS typ 1 vattenavvisande och har låg gasgenomsläppning.
Det skyddar även mot fukt och smuts och förstör ej originalförpackningen.
STOP GLISS typ 1 uppfyller kraven för hantering av livsmedel.

Miljö

Helt biologiskt nedbrytbart - återvinningsbart på samma sätt som polyetenbelagt papper.


Typ 2 «friktionsknottrigt» papper
STOP GLISS typ 2 är speciellt framtaget för att användas vid automatiserad hantering och för att klara större temperaturförändringar.
Papper Återvunnet kraftpapper i 60, 90, 120, 160 eller 300 gr/m2
Beläggning Anti-glidmönstrad vinylpolymer på båda sidor ca 30 gr/m2
Pappersfärg brunt eller vitt
Fritt från giftiga ämnen, irriterar ej huden.
Lagring Temperaturområde: -15 °C till +65 °C.
Ingen märkbar förändring med tiden.
Egenskaper Förutom sina anti-glidegenskaper skyddar STOP GLISS typ 2 mot fukt, damm och förstör ej originalförpackningen. STOP GLISS typ 2 uppfyller kraven för hantering av livsmedel.

Miljö

Biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart.