Snörbindning

Maskinen är lämplig för små och tryckkänsliga produkter
och är ett bra val vid sammanbindning med gummiband.

Gummibandet ger en flexibel hållkraft.
Från ett bundet objekt kan man ta bort ett
eller flera objekt utan resten faller sönder.

Gummibandet deformerar normalt inte bunten
eller lämnar tryckmärken på produkterna.