Godssäkring med bl a buntband & kantskydd för säkrare transport  

Stålbandning

Med stålbandning kan du emballera allt från enkelt pallgods till virkespaket inom sågindustrin. Du kan emballera coils i stålverken och material inom byggnadssektorn.
I vårt sortiment finns handapparater för både rundbandning och planbandning. Välj mellan manuellt, trycklufts- eller elektriskt utförande, med eller utan låsplomb.

Bandens bredd ligger i ett dimensionsområde mellan 13 och 32 mm.

Vi erbjuder även kantskydd som en integrerad del i den totala förpackningslösningen.

 

Se våra handapparater för stålbandning

Se våra olika stålband

Se våra bandavrullare

 

 

    Klicka på bilden för att läsa produktbladet.