Emballagemaskiner för sträckfilm och krympfilm  

Sträckfilmning

Med sträckfilm, toppfilm eller toppark skyddar du hela godset i alla lägen. Olikformat gods hålls samman.
Sträckfilmning är ett bra skydd för t.ex. livsmedel och kemiskt tekniska produkter.

Som ett extra komplement erbjuder vi kantskydd, som tillsammans med sträckfilmen ger godset ett fullgott skydd.

Vi har halv- respektive helautomatiska maskiner, med försträckning för stillastående eller roterande gods.

Möjlighet till datakommunikation över telenätet finns.

 


Se våra sträckfilmsmaskiner, hel- och halvautomatiska

Se våra olika sträckfilmer